HARAVAN

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

Thành lập vào năm 2014, Haravan được là công ty dẫn đầu trong việc cung cấp giải pháp kinh doanh online, thương mại điện tử tại Việt Nam, với 15.000 doanh nghiệp, người kinh doanh trả phí hàng năm và hơn 200.000 người đăng ký trải nghiệm. Haravan là công ty đầu tiên cung cấp giải pháp kinh doanh tại Việt Nam được Google lựa chọn để tham gia chương trình hỗ trợ và đào tạo đặc biệt dành cho các công ty công nghệ có tiềm năng phát triển vượt bậc tại trụ sở chính của Google, Mỹ vào năm 2016; và là đối tác của Facebook về phát triển kinh doanh trên nền tảng Facebook Messenger.