Địa điểm

HỒ CHÍ MINH

Grand Palace, 142/18 Cộng Hòa, P.4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
8:00 - 18:00

HÀ NỘI

CTM Palace, 131 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
08:00 - 18:00