ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH DIỄN GIẢ

Để biết thêm thông tin về sự kiện và các nội dung có thể chia sẻ, vui lòng liên hệ Ms. Thoa Nguyễn – thoa.nguyen@applancer.net hoặc điền thông tin tại button đăng ký.

VWS2020

DANH SÁCH DIỄN GIẢ VWS2020

Trần Nguyễn Trường Sinh

Trần Nguyễn Trường Sinh

Techlead

Oscar Xing Luo

Oscar Xing Luo

Co-Founder and CTO

Ông Xuân Hồng

Ông Xuân Hồng

Data scientist

Phạm Đình Đại Đức

Phạm Đình Đại Đức

Product Implementer

Phó Hoàng Hướng

Phó Hoàng Hướng

Head of Business Intelligence

Tuấn Lê

Tuấn Lê

Cloud Solution Architect

Jack Nguyen

Jack Nguyen

Regional Managing Director (Vietnam, Thailand, Taiwan)

Mandy Chan

Mandy Chan

Developer Advocate

Nghiem Xuan Bach

Nghiem Xuan Bach

Vietnam Country Manager

Hoàng Minh Dương

Hoàng Minh Dương

Managing Director

Do Viet Linh

Do Viet Linh

General Manager

Tony Hà

Tony Hà

Partnership Director

Lê Tiến Thành

Lê Tiến Thành

Technical Architect

Việt Đàm

Việt Đàm

DevOps Engineer

Carsten Ley

Carsten Ley

Founder & Project Consultant

Thomas Wolf

Thomas Wolf

Secutix CTO

Oliver Wilke

Oliver Wilke

Director Agency Sales


Hồ Đắc Khiêm

Hồ Đắc Khiêm

CEO

Lê Duy Tùng Phương

Lê Duy Tùng Phương

Senior Solution Architect

Lê Yên Thanh

Lê Yên Thanh

CEO, Founder

Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Back-end Developer

Updating

Updating

Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công

CEO

 

Vu Luu

Vu Luu

Principal Front End Developer

 

Lê Thanh Hưng

Lê Thanh Hưng

Community Organizer

Duy Trương

Duy Trương

Data Scientist Manager

Đặng Huỳnh Mai Anh

Đặng Huỳnh Mai Anh

Data Science Manager

Toàn Trần

Toàn Trần

Vice President, Mobile

Trần Trọng Thanh

Trần Trọng Thanh

Principal Web Engineer

Võ Quốc Cường

Võ Quốc Cường

Founder

Phan Nguyễn Minh Trường

Phan Nguyễn Minh Trường

Technical Architect

Chung Quang Thắng

Chung Quang Thắng

Senior Solution Architect

Ngô Kiều Anh

Ngô Kiều Anh

Project Manager

Nguyễn Đức Anh Toàn

Nguyễn Đức Anh Toàn

Delivery Manager

Nguyễn Anh Quyết

Nguyễn Anh Quyết

Product Implementer

Lê Hữu Hoàng Gia

Lê Hữu Hoàng Gia

CTO

Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

Senior Integration Architect

Jessica Dene Earley-Cha,

Jessica Dene Earley-Cha,

Developer Advocate

Từ Đăng Khoa

Từ Đăng Khoa

Product Manager

Dũng Bùi

Dũng Bùi

Business Director

Nguyễn Thanh Xuân

Nguyễn Thanh Xuân

Principle Software Engineer

Nguyễn Tấn Triều

Nguyễn Tấn Triều

CEO

Ready To Get Started?

ABOUT ORGANIZER – TOPDEV

Contact us
Terms of Service
TopDev Linkedin

TopDev TV

TopDev Slide

TopDev Github

TopDev Vnexpress

TopDev Tuoitre

TopDev Ictnews

TopDev Forbes

TopDev Cafef

TopDev Zing

OUR EVENTS

Vietnam Mobile Day

Vietnam Web Summit
TopDev Techtalk

BLOGS