.COM/.NET

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

Là một nhà cung cấp giải pháp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực tên miền và bảo mật Internet, Verisign đảm bảo an toàn, độ ổn định, độ sẵn sàng của các dịch vụ và cơ sở hạ tầng mạng Internet trọng yếu, bao gồm các thư mục chính thức của các tên miền cấp cao.com, .net, .cc, .tv và .name và hệ thống đăng ký của danh mục các tên miền cấp cao dùng chung, cũng như là hai trong số 13 máy chủ gốc mạng Internet của thế giới. Danh mục sản phẩm của Verisign bao gồm các dịch vụ DNS, đối phó với tấn công DdoS và Dịch vụ thông tin an ninh bảo mật iDefense. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của lo-gô “Powered by Verisign”, vui lòng truy cập: Verisign.com.