CỐC CỐC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

Cốc Cốc là một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của Cốc Cốc là nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt thông qua các sản phẩm công nghệ dành riêng cho người Việt. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm: Trình duyệt và công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, Bản đồ Cốc Cốc, Cốc Cốc Big Data, Quảng cáo Cốc Cốc,..và đang không ngừng mở rộng. Trẻ và tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chúng tôi luôn sẵn sàng trao quyền cho mọi thành viên!