Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

ĐƠN VỊ THAM GIA TẠI KHU VỰC TRIỂN LÃM

FPT Polytechnic là hệ Cao đẳng thực hành trực thuộc Đại học FPT, xuất phát từ nền tảng doanh nghiệp với mong muốn đem đến cho người học những giá trị đào tạo thực tế đúng với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp. Với lợi thế của mình, FPT Polytechnic luôn chú trọng ứng dụng Công nghệ thông tin trong đào tạo, liên tục cập nhật kiến thức, trang bị hệ thống phòng máy tính, xưởng thực hành đầy đủ và hiện đại để sinh viên áp dụng mọi kiến thức đã học ngay vào thực tế. Hiện 97,7% sinh viên FPT Polytechnic đã có việc làm trong 1 năm sau tốt nghiệp.